امروز:

زمان برگزاری جلسه کرکسیون سازه استاد دماوندی ۹۵/۱۰/۲۷

دی/۲۰
خبر ها

قابل توجه دانشجویان معماری (درس پایان نامه)

جلسه کرکسیون سازه با استاد دماوندی در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۱۸:۰۰ در ساختمان فنی مهندسی (چهارراه بنفشه) برگزار می گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir