امروز:

زمان برگزاری امتحان کاربرد نرم افزارهای ترسیمی با استاد محبوبی … ۹۷/۰۴/۲۵

تیر/۲۰
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند امتحان درس کاربرد نرم افزارهای ترسیمی با استاد محبوبی روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۲:۰۰ می باشد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir