امروز:

زمان برگزاری امتحان نهایی و تحویل پروژه درس کارآموزی رشته معماری

تیر/۰۳
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس کارآموزی را اخذ نمودند می رساند امتحان درس کارآموزی و تحویل پروژه نهایی روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰ می باشد.آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir