امروز:

زمان برگزاری امتحان عملی دروس مبانی و کاربرد کامپیوتر / کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری استاد زمانی مظفرآبادی…

خرداد/۲۰
اطلاعیه ها, خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیزی که در ترم جاری دروس مبانی و کاربرد کامپیوتر / کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری را با استاد زمانی مظفرآبادی اخذ نموده اند می رساند زمان برگزاری امتحان عملی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰ می باشد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir