امروز:

زمان برگزاری امتحان عملی درس نرم افزار های ترسیمی استاد محبوبی

بهمن/۰۶
خبر ها

قابل توجه دانشجویان عزیز

امتحان عملی درس نرم افزارهای ترسیمی آقای مهندس محبوبی روز سه شنبه ۹۵/۱۱/۱۲ساعت۱۰:۰۰ در ساختمان فنی و مهندسی(چهارراه بنفشه)برگزار می گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir