امروز:

زمان برگزاری آخرین جلسه کرکسیون تأسیسات استاد حجتی (جهت درس طرح نهایی)

دی/۲۵
خبر ها

قابل توجه دانشجویانی که درس طرح نهایی دارند ؛

آخرین فرصت کرکسیون تأسیسات با استاد حجتی روز های دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷ و چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۹ ساعت ۱۵:۰۰ خواهد بود

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir