امروز:

زمان امتحان و تحویل پروژه نهایی کارآموزی رشته معماری …

بهمن/۰۴
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس کارآموزی را در نیمسال تابستان و مهر ۹۵ اخذ نمودند می رساند امتحان و تحویل پروژه نهایی درس کارآموزی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۱  ساعت ۱۰:۰۰ در ساختمان فنی و مهندسی (چهارراه بنفشه) برگزار می گردد.آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir