امروز:

دروسی که به دلیل به حدنصاب نرسیدن حذف گردید

تیر/۲۴
اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در ترم تابستان۹۶ انتخاب واحد نموده اند می رساند که دروس ذیل به دلیل به حدنصاب نرسیدن حذف گردید. لذا خواهشمند است دانشجویان این دروس جهت تعیین تکلیف آموزشی هرچه سریعتر به دفتر آموزش مراجعه نمایند.

  1. کد درس۱۰۰۶(گروه۱و۲) درس تربیت بدنی۱
  2. کد درسی۱۰۰۹(گروه۱و۲) درس تربیت بدنی۲
  3. کد درس۱۰۰۳ (گروه۱) درس فارسی عمومی


آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir