امروز:

آشنایی با موسسه

موسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی حافظ شیراز در سال ۱۳۸۴ با کسب مجوز از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه و تربیت نیروی انسانی متخصص فعالیت خود را در دو رشته کاردانی معماری و کاردانی مترجمی زبان انگلیسی با ۱۲۰ دانشجو آغاز کرد و با تاکید بر کیفیت علمی ، جذب هیأت علمی مجرب در رشته های گوناگون و نیز برگزاری کنگره های ملی و بین المللی کارگاه های آموزشی و انتشار کتاب های مختلف توانسته  تاکنون در ۲۵ رشته در مقاطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی نزدیک به ۳۰۰۰ دانشجو جذب کند .آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir