امروز:

دانشجویان دارای مشکل انتخاب واحد … کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

آذر/۰۲
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر به علت وجود مشکل درانتخاب واحد قید شده است می رساند جهت رفع مشکل  ساعت ۱۴روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۸به مدیرگروه (آقای مهندس عطاران) مراجعه نمایند.

در صورت عدم مراجعه، بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو میباشد.

–      نام و نام خانوادگی –      شماره دانشجویی
–      ساناز ممبینی                           –      ۹۵۴۵۷۵۱۱۲
 –  افسانه عابدی ۹۴۴۶۱۸۰۳۷
–      امیرحسین پازوکی ۹۵۴۵۷۵۱۰۴
–  مهسا جوشنگ ۹۴۴۶۱۸۰۱۳
–      بهرام حریرچی                          ۹۵۴۵۷۵۱۰۲
–   نیلوفر جمالی ۹۴۴۶۱۸۰۱۲
–      زهرا کاظمی                                  – ۹۵۴۵۷۵۰۶۳
–  مهسا اسفندیاری ۹۴۴۶۱۸۰۰۴
–      ارینا رهگذر                               –      ۹۵۴۵۷۵۰۳۰
–  الناز ارجمندی ۹۳۷۸۵۴۱۱۴
–      محمدامین رضوی                        –      ۹۵۴۵۷۵۰۲۷
  –  امین اطمینان ۹۵۴۵۷۵۰۰۵
–      راضیه ایران نژاد                       –      ۹۵۴۵۷۵۰۰۸
–  زهرا عسکری ۹۵۴۵۷۵۰۴۸
–      فاطمه السادات موسوی             –      ۹۴۴۶۱۸۱۱۲
–  فاطمه بابایی ۹۳۷۸۵۴۰۰۳
–      احمدرضا نوروزی                      –      ۹۴۴۶۱۸۱۰۴
–  رضا خواجویی نژاد ۹۳۷۸۵۴۰۹۶
–      علی افرا –      ۹۴۴۶۱۸۰۹۷
–      سامان کریمی –      ۹۴۴۶۱۸۰۵۰

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir