دانشجویان دارای مشکل انتخاب واحد … رشته ساختمان و عمران

مطالب مرتبط

دانشجویانی که نام آنها در لیست زیر قید شده است حداکثر تا روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۸/۳۰ جهت رفع مشکل انتخاب واحد به آموزش مراجعه فرمایند.

 

شماره دانشجویی نام و نام خانوادگی
۹۴۳۱۷۵۰۱۸ ایمان عسکری
۹۴۳۱۷۵۰۶۷ مجتبی زارع
۹۴۳۱۷۵۰۴۷ محمود خلیلی
۹۴۳۱۷۵۰۳۳ سیاوش معصومی
۹۴۳۱۷۵۰۲۲ محمدهادی قاسمی
۹۴۳۱۷۵۰۱۶ مجید طهماسبی
۹۴۳۱۷۵۰۰۹ مهرداد دهقانی
۹۵۴۰۰۹۰۱۲ کمال کریم پور
۹۵۴۰۰۹۰۱۱ سیدمحمدحسین عاکف
۹۵۴۰۰۹۰۱۰ علیرضا صفاری
۹۵۴۰۰۹۰۰۸ مجتبی نجفی
۹۵۴۰۰۹۰۰۷ رضا دانش یار
۹۴۴۰۳۲۰۱۵ علیرضا درشولی شیرازی
۹۴۴۰۳۲۰۰۸ میلاد کمال زاده
۹۴۴۰۳۲۰۱۷ علیرضا قادری پور
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی