حذف درس فیزیک پیش استاد بناکار … رشته ساختمان

مطالب مرتبط

به اطلاع دانشجویان رشته ساختمان می رساند کلاس درس فیزیک پیش با استاد بناکار به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف گردید.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی