امروز:

جلسه کرکسیون طراحی معماری ۵ استاد فهیمی زاده (کارشناسی ناپیوسته معماری)

دی/۲۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری می رساند جلسه کرکسیون درس طراحی معماری ۵ استاد فهیمی زاده روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir