امروز:

جلسه توجیهی دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

آبان/۲۰
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی می رساند جلسه توجیهی روز پنجشنبه مورخ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰صبح با حضور سرکار خانم دکتر نیازکار برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامیست.آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir