امروز:

جدول زمانبندی حذف و اضافه۹۶۱

شهریور/۲۶
اطلاعیه ها

کلیه دانشجویان ورودیهای۹۳و۹۲و۹۱ روز دوشنبه۱۳۹۶/۰۷/۱۰ از ساعت۰۸:۰۰صبح لغایت روز سه شنبه۱۳۹۶/۰۷/۱۱ ساعت۰۷:۰۰ صبح می توانند حذف و اضافه خود را انجام دهند و کلیه دانشجویان ورودی۹۵و۹۴ می توانند مطابق با فایل پیوست حذف و اضافه نمایند.

جدول زمانبندی حذف و اضافه۹۶۱

لازم به ذکر است که روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ۱۳و۱۳۹۶/۰۷/۱۴ میتوانید رفع اشکال نمایید.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir