امروز:

جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول۹۶

شهریور/۰۷
اطلاعیه ها

جدول زمانبندی انتخاب واحد۹۶۱

لازم به ذکر است که ورودی های ۹۳و۹۲و۹۱ روز شنبه۱۱شهریورماه۱۳۹۶ از ساعت۸صبح تا روز یکشنبه۱۲شهریورماه ساعت۷صبح می توانند انتخاب واحد نمایند.آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir