امروز:

ثبت نام وام دانشجویی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

بهمن/۰۸
رویداد ها

قابل توجه دانشجویان عزیز

جهت ثبت نام اولیه وام دانشجویی نیمسال دوم ۹۷-۹۶ ویدئو زیر را مشاهده و تا تاریخ ۵ اسفند ۹۶ به سایت www.swf.ir مراجعه فرمایید.

دانشجویانی که برای بار اول تقاضای دریافت وام دانشجویی را دارند جهت دریافت فرم به امور مالی موسسه مراجعه نمایند.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir