امروز:

تغییر مکان برگزاری کلاس آئین نگارش استاد رجبیان …

بهمن/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس آئین نگارش با استاد رجبیان اخذ نمودند می رساند کلاس های روز سه شنبه در ساختمان علوم انسانی(چهارراه پارامونت) و کلاس های روز چهارشنبه در ساختمان فنی و مهندسی (چهارراه بنفشه) برگزار می گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir