امروز:

تغییر ساعت کلاس درس زمین شناسی کاربردی و ماشین آلات ساختمانی و راه سازی … رشته ساختمان

مهر/۲۹
خبر ها

به اطلاع می رساند زمان برگزاری کلاس های زمین شناسی کاربردی و ماشین آلات ساختمانی و راه سازی به شرح زیر تغییر یافته است :

زمین شناسی کاربردی … استاد جوینده … پنج شنبه ۸:۰۰ لغایت ۹:۳۰

ماشین آلات ساختمانی و راه سازی … استاد عظیمی … پنج شنبه  ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir