امروز:

تغییر ساعت برگزاری کلاس آشنایی با معماری و پروژه و مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی

اسفند/۱۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته ساختمان می رساند زمان برگزاری کلاس های زیر به شرح زیر می باشد :

  • آشنایی با معماری و پروژه  … استاد رحیمی … سه شنبه  ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰
  • مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی  …  استاد خسروی  …  شنبه ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۴۵

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir