تغییر ساعت برگزاری درس آشنایی با مرمت ابنیه …استاد فروزان پور …

مطالب مرتبط

به اطلاع دانشجویان می رساند برنامه کلاس آشنایی با مرمت ابنیه با استاد فروزان پور روز دوشنبه به ساعت ۱۰:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰ و ۱۳:۰۰ لغایت ۱۵:۳۰ تغییر یافت .

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی