امروز:

تغییر زمان برگزاری کلاس های مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی و آشنایی با معماری و پروژه رشته ساختمان

اسفند/۰۸
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته ساختمان می رساند زمان برگزاری کلاس مبانی کامپیوتر و آشنایی با معماری و پروژه به شرح زیر تغییر یافت :

مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی  …. خانم نجمه خسروی …. چهارشنبه ۱۵:۴۵ لغایت ۱۷:۱۵

آشنایی با معماری و پروژه …. خانم مرجان رحیمی …. سه شنبه ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir