امروز:

تغییر زمان برگزاری کلاس های ریاضی عمومی۱-آقای علی کمالی و شناخت مواد و مصالح-آقای کیانی … کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

آبان/۰۱
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان تکمیل ظرفیت رشته نقشه کشی معماری -کاردانی پیوسته می رساند زمان برگزاری کلاس های ریاضی عمومی ۱ و شناخت و مواد و مصالح به شرح زیر تغییر یافت :

شناخت و مواد و مصالح … آقای کیانی … چهارشنبه ۹:۴۵ لغایت ۱۱:۱۵

ریاضی عمومی۱ … آقای کمالی سروستانی … یکشنبه ۱۵:۴۵ لغایت ۱۸:۱۵

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir