امروز:

تغییر زمان برگزاری کلاس طراحی معماری داخلی ۳ استاد قدسی منش … ۹۶/۱۲/۲۲

اسفند/۲۰
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری داخلی می رساند کلاس طراحی معماری داخلی ۳ استاد قدسی منش استثناً روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۲ از ساعت ۹:۰۰ لغایت ۱۴:۰۰ برگزار می گردد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir