امروز:

تغییر زمان برگزاری کلاس طراحی فنی استاد مجید نیک کار از چهارشنبه به پنج شنبه …

خرداد/۰۸
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد معماری منظر می رساند زمان برگزاری کلاس طراحی فنی استاد مجید نیک کار از روز چهارشنبه به روز پنج شنبه ساعت ۱۶:۰۰ تغییر یافت.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir