امروز:

تغییر زمان برگزاری کلاس آمار و احتمالات مهندسی استاد ناظم عاشورا

اسفند/۱۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی عمران اجرایی می رساند زمان برگزاری کلاس آمار و احتمالات مهندسی با استاد ناظم عاشورا به روز دوشنبه ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۶:۳۰ تغییر یافت.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir