تغییر زمان برگزاری کلاس آمار و احتمالات مهندسی استاد ناظم عاشورا

مطالب مرتبط

به اطلاع دانشجویان رشته مهندسی عمران اجرایی می رساند زمان برگزاری کلاس آمار و احتمالات مهندسی با استاد ناظم عاشورا به روز دوشنبه ساعت ۱۴:۴۵ لغایت ۱۶:۳۰ تغییر یافت.

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی