امروز:

تغییر زمان برگزاری و استاد درس پرسپکتیو … کارشناسی ناپیوسته معماری

فروردین/۲۶
خبر ها

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ناپیوسته معماری که در نیمسال جاری درس پرسپکتیو را باستاد ساری زاده اخذ نمودند می رساند زمان برگزاری کلاس و استاد مربوطه به شرح زیر تغییر یافت :

گروه ۲ … چهارشنبه …  ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰ … استاد نیری

گروه ۳ … پنجشنبه … ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۳:۰۰ … استاد نیری

گروه ۴ … یکشنبه … ساعت ۸:۴۵ لغایت ۱۳:۰۰ … استاد نیری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir