تغییرمکان برگزاری آزمایشگاه ها و آزمایش های رشته ساختمان …

مطالب مرتبط

به اطلاع دانشجویان رشته ساختمان می رساند کلاس های آزمایشگاهی و کارگاهی طبق برنامه زمانبندی قبلی در ساختمان جدید مؤسسه آموزش عالی حافظ واقع در خیابان کریم خان زند – پشت هتل پارس – ابتدای خیابان نشاط برگزار می گردد.

  • کارگاه تأسیسات برقی … سه شنبه ۹۶/۰۵/۳۱ … ساعت ۸ لغایت ۱۶
  • آزمایشگاه مکانیک خاک … چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۱ … ساعت ۸ لغایت ۱۶
  • آزمایشگاه بتن و سایر مصالح … پنج شنبه ۹۶/۰۶/۰۲ … ساعت ۸ لغایت ۱۶
  • تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتور … شنبه ۹۶/۰۶/۰۴ … ساعت ۸ لغایت ۱۶
  • کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری … یکشنبه ۹۶/۰۶/۰۵ … ساعت ۸ لغایت ۱۶
  • آزمایشگاه فیزیک مکانیک … دوشنبه ۹۶/۰۶/۰۶ … ساعت ۸ لغایت ۱۶
  • کارگاه تأسیسات مکانیکی … سه شنبه ۹۶/۰۶/۰۷ … ساعت ۸ لغایت ۱۶
  • آزمایشگاه فیزیک حرارت … چهارشنبه ۹۶/۰۶/۰۸ … ساعت ۸ لغایت ۱۶
برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی