تاریخ و زمان امتحان درس دکتر کمالی سروستانی (هفته اول شهریورماه)…

مطالب مرتبط

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز دروس روش های تحقیق و ماخذ شناسی(کد درس۱۷۱۸۵۱۶) و روش تحقیق در مدیریت(کد درس۱۹۹۷۵۲۲) و روش تحقیق در مدیریت (کد درس۹۱۳۶۸۸۰۶) که در نیمسال دوم۹۷-۹۶ درس را اخذ نموده و تمایل به امتحان کتب معرفی شده در کلاس درس را دارند می رساند که امتحان این درس در روز یکشنبه ۹۷/۰۶/۰۴ ساعت۱۰:۰۰صبح برگزار می گردد.

لازم به ذکر است که امتحان مجدد به هیچ وجه برگزار نخواهد شد.

باسپاس

دفترآموزش

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی