امروز:

تاریخ تحویل پروژه نهایی کاراموزی و امتحان کاراموزی

قابل توجه دانشجویان کارآموزی معماری

مقاطع کاردانی و کارشناسی

(ترم اول ۹۷-۹۶ و تابستان ۹۶)

تاریخ تحویل پروژه نهایی کاراموزی و امتحان کاراموزی   به شرح زیر میباشد:

 

  • شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
  • ساعت ۱۱

 

تذکر:  تاریخ  ۹۶/۱۱/۰۸به   ۹۶/۱۱/۱۴تغییر پیدا کرده است.

  بخش معماری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir