تاریخ تحویل پروژه نهایی کاراموزی و امتحان کاراموزی

مطالب مرتبط

قابل توجه دانشجویان کارآموزی معماری

مقاطع کاردانی و کارشناسی

(ترم اول ۹۷-۹۶ و تابستان ۹۶)

تاریخ تحویل پروژه نهایی کاراموزی و امتحان کاراموزی   به شرح زیر میباشد:

 

  • شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
  • ساعت ۱۱

 

تذکر:  تاریخ  ۹۶/۱۱/۰۸به   ۹۶/۱۱/۱۴تغییر پیدا کرده است.

  بخش معماری

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی