امروز:

تاریخ امتحان تئوری و تحویل نهایی درس کارآموزی (رشته معماری) … ۹۷/۰۴/۲۶

تیر/۱۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز رشته معماری(کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) می رساند زمان برگزاری امتحان تئوری و تحویل نهایی درس کارآموزی روز سه شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ می باشد.

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir