امروز:

تاریخ امتحانات پایانترم استاد سلامی…

اردیبهشت/۲۸
اطلاعیه ها

به اطلاع دانشجویان استاد سلامی می رساند تاریخ امتحانات پایانترم استاد سلامی به شرح زیر می باشد:

ادبیات انگلیسی۱: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰


در آمدی بر ادبیات انگلیسی۱: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰


درآمدی بر ادبیات۱: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰


رمان۱: ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰


رمان۲: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰


نمایشنامه۲: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰
آدرس: شیراز - چهارراه پانزده خرداد- (پارامونت سابق ) ابتدای خیابان لطفعلی خان زند - کوچه شهید حجری - پلاک 17

کدپستی :63783-71339

تلفن :23-32349420(71)98+

نمابر :32349419(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir