امروز:

برگزاری کلاس درس ماشین آلات ساختمانی و راه سازی (رشته ساختمان) استاد عظیمی

آذر/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته ساختمان می رساند کلاس درس ماشین آلات ساختمانی و راه سازی با استاد عظیمی روز های پنجشنبه ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۱۹:۰۰ برگزار می گردد.

عدم حضور دانشجو به منزله غیبت غیر موجه می باشد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir