امروز:

برنامه کارگاه آموزش پروپوزال نویسی – کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر

آبان/۰۸
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

رشته معماری و معماری منظر

     برنامه کارگاه آموزش پروپوزال نویسی به شرح زیر میباشد:

 

  • جلسه اول : شنبه ۹۶/۰۸/۱۳-ساعت ۱۴:۳۰-۱۳:۰۰

 

  • جلسه دوم : شنبه ۹۶/۰۸/۲۰-ساعت ۱۴:۳۰-۱۳:۰۰

 

  • محل تشکیل : سالن گلستانه

 

  • حضور کلیه دانشجویان ارشد (در ترمهای متفاوت) الزامیست.
  • در صورت عدم حضور، بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو خواهد بود.

 دفتر بخش معماری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir