امروز:

برنامه زمانبندی کرکسیون تأسیسات و سازه با استاد حجتی و استاد دماوندی …

شهریور/۱۵
خبر ها

به اطلاع دانشجویان رشته معماری که درس طرح نهایی را در نیمسال تابستان ۹۶ اخذ نمودند می رساند برنامه زمانبندی کرکسیون تأسیسات و سازه با استاد حجتی و استاد دماوندی به شرح زیر است :

روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰لغایت ۱۷:۰۰

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir