امروز:

برنامه زمانبندی تحویل نهایی پایان نامه بدون ارائه دفاع رشته معماری – تیرماه ۹۶

تیر/۱۸
خبر ها

قابل توجه دانشجویان درس طرح نهایی
رشته معماری(کارشناسی و مهندسی و معماری داخلی)
(تحویل نهایی پایان نامه بدون ارائه دفاع-تیر ماه ۹۶)

دانشجویانی که قصد تحویل پایان نامه بدون ارائه دفاع را دارند میبایست تا ساعت ۱۲ روز شنبه ۹۶/۰۴/۲۴کلیه مدارک شامل :
آلبوم نقشه ها،پوستر، ماکت(رشته معماری) ، دو جلد رساله صحافی شده(پشت و رو) و یک عدد
CD
(حاوی کلیه مدارک) و انیمیشن(مخصوص رشته معماری داخلی)،را به دفتر بخش معماری تحویل دهند.

– فرم نمره در انتهای رساله صحافی و تکمیل شده باشد.
– فرم روند کرکسیون وکارنامه دانشجو و فرم شماره۴ (جهت بررسی اصلاحات) تحویل داده شود.

دفتر بخش معماری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir