امروز:

برنامه زمانبندی تحویل نهایی پایان نامه بدون ارائه دفاع رشته معماری – شهریور۹۶

مرداد/۲۵
خبر ها

قابل توجه دانشجویان درس طرح نهایی

رشته معماری و معماری داخلی

 

     تاریخ تحویل رساله(جهت بررسی و تصحیح) و تحویل نهایی پایان نامه دانشجویان در شهریور ماه ۹۶، به شرح زیر می باشد:

  • تحویل رساله به صورت صحافی نشده و پشت و رو (همراه با فرم شماره ۳و۴و تایید سازه ) جهت بررسی وتصحیح :
  • حداکثر تا یکشنبه ۹۶/۶/۱۲ساعت ۱۲

(این تاریخ مربوط به کلیه دانشجویان اعم از آنهایی که قصد دفاع از پروژه را داشته و یا نداشته باشند،
می باشد
.در ضمن ارائه پیوستها که شامل  نقشه ها و پرسپکتیوهاست در این مرحله الزامی ندارد.اما پس از تحویل رساله به دانشجویان به مجلدها اضافه و صحافی خواهد شد.)

 

  • تحویل رساله های بررسی شده توسط شورا به دانشجویان :
  • پنج شنبه ۹۶/۶/۱۶ساعت ۱۰ تا ۱۲

 

  • شروع بازه دفاع و تحویل پایان نامه ها :

 _هفته آخر شهریور ماه (زمان دقیق متعاقبا اعلام می شود)

 

                  دفتر بخش معماری

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir