برنامه حضور مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته معماری (خانم مهندس زنگنه نژاد)

مطالب مرتبط

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ناپیوسته معماری می رساند ساعت مشاوره و انجام امور آموزشی مربوط به مدیر گروه  روزهای دوشنبه از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۰:۳۰ می باشد.

لذا خواهشمند است در روزهای دیگر و ساعات تدریس مراجعه نفرمایید.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی