برنامه جلسات ارائه پروژه پایانی (طرح نهایی) رشته معماری – شهریور ماه ۹۶

مطالب مرتبط

به اطلاع دانشجویان رشته معماری (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) می رساند برنامه زمانبندی دفاع به شرح زیر می باشد:

سه شنبه ۴ /۷/۹۶
ردیف ساعت دانشجو موضوع پایان نامه استاد  راهنما
۱ ۱۰:۰۰ – ۹:۰۰ پریسا زارع پارک سالمندان دکتر قنبری
۲ ۱۱:۰۰- ۱۰:۰۰ سمیه عوض پور دانشکده معماری دکتر قنبری
۳ ۱۲:۰۰ -۱۱:۰۰ کورش آبمیخک فرهنگسرا دکتر قنبری
۴ ۱۴:۰۰- ۱۳:۰۰ مریم زارع پردیس سینمایی مهندس عطاران
۵ ۱۵:۰۰- ۱۴:۰۰ رضا مسعودی کمپ معماری مهندس عطاران
۶ ۱۶:۳۰- ۱۵:۳۰ سمیرا عزیزی مرکز طب سنتی دکتر قنبری
 

چهار شنبه –  ۵/۷/۹۶

ردیف ساعت دانشجو موضوع پایان نامه استاد  راهنما
۱ ۱۵:۳۰- ۱۴:۳۰ نگار مکاری مرکز تعاملات نابینایان مهندس زنگنه
۲ ۱۶:۳۰- ۱۵:۳۰ مرتضی خجسته جان مرکز مدیتیشن و آگاهی دکتر قنبری
۳ ۱۷:۳۰- ۱۶:۳۰ رضا توانا مسجد و مدرسه دکتر قنبری
 

پنج شنبه   ۶/۷/۹۶

ردیف ساعت دانشجو موضوع پایان نامه استاد  راهنما
۱ ۱۰:۰۰ – ۹:۰۰ محمدصادق زارع مرکز علمی پژوهشی اقوام ایرانی مهندس عزیزی
۲ ۱۱:۰۰- ۱۰:۰۰ فرخنده بلغاری مجموعه ورزشی مهندس عزیزی
۳ ۱۲:۰۰- ۱۱:۰۰ نسرین باغ کودکستان مهندس عزیزی
۴ ۱۳:۰۰-۱۲:۰۰ فروغ نامجو باغ موزه گل و گیاه مهندس عزیزی

 

– زمان برگزاری جلسات ارائه پروژه پایانی به اطلاع اساتید محترم راهنما، رسانده شده است، ولی دانشجویان موظف می باشند که روز و ساعت جلسه را با ایشان هماهنگ نمایند .

– دانشجویان موظفند ۳۰ دقیقه قبل از شروع دفاع در دانشگاه حضور داشته باشند و در صورت تاخیر، دفاع ایشان کنسل و به بازه زمانی بعدی موکول می گردد .

– زمان و ساعت تعیین شده به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.

– درصورت انصراف ازارائه پایان نامه پس ازتاریخ ۹۶/۰۶/۲۸ ،تاسقف یک نمره ازنمره نهایی دانشجو کسر میگردد.

دو جلدرساله (بصورت پشت و رو)میبایست تاساعت ۱۲روز دوشنبه۹۶/۰۷/۰۳به دفترآموزش دانشگاه تحویل داده شود.

– فرم نمره  همراه با تکمیل مشخصات در انتهای رساله بصورت صحافی شده قرار گیرد.

– فرم روندکرکسیون وکارنامه دانشجو وفرم شماره۴همراه بارساله تحویل داده شود.(بصورت مجزا)

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی