امروز:

برنامه بازدید کاراموزی رشته معماری …

آذر/۱۵
اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کارآموزی معماری

مقاطع کاردانی و  کارشناسی

 

برنامه بازدید کاراموزی به شرح زیر میباشد:

  • محل بازدید: ساختمان در حال ساخت دانشگاه حافظ (چهارراه ادبیات)
  • روز و تاریخ: سه شنبه  ۹۵/۰۹/۲۳
  • ساعت بازدید:

     گروه A : 10-8:30

     گروه B : 11:30-10

     گروه C : 13-11:30

 

درصورت عدم حضور، نمره بازدید لحاظ نخواهد شد.

 

 

        دفتر بخش معماری موسسه آموزش عالی حافظ