امروز:

اولین جلسه طرح۱ دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد مهندسی معماری

آبان/۱۶
خبر ها

اولین جلسه درس طرح۱(دانشجویانی که انتخاب واحد درس طرح۱ را دارند) استاد اردلان روز جمعه مورخ ۹۶/۰۸/۱۹ ساعت ۸صبح برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان این گروه درسی الزامی می باشد.

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir