امروز:

امتحان کتبی درس ورزش۱(برادران)…

اردیبهشت/۳۰
اطلاعیه ها

به اطلاع کلیه دانشجویان(برادر) که درس ورزش۱ را در نیمسال دوم۹۷-۹۶ اخذ نموده اند می رساند که امتحان کتبی این درس روز پنج شنبه مورخ۹۷/۰۳/۰۳ ساعت ۱۱:۰۰صبح در سالن تختی باشگاه رزمی برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان این درس در جلسه آزمون فوق الزامی می باشد در غیراینصورت نمره تئوری از نمره نهایی دانشجو حذف خواهد شد.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir