امروز:

امتحان پایان ترم درس کاربرد نرم افزارترسیمی استاد وفامند … ۹۷/۰۳/۲۱

خرداد/۱۳
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساندامتحان پایان ترم درس کاربرد نرم افزارترسیمی استاد وفامند روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۱ساعت ۰۹:۴۵ لغایت ۱۳:۰۰ برگزار می گردد.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir