امروز:

امتحان تئوری (امتحان پایان ترم) درس نرم افزارهای ترسیمی استاد اسدی ۹۵/۱۰/۱۱ …

دی/۰۹
خبر ها

به اطلاع دانشجویان می رساند امتحان تئوری درس نرم افزارهای ترسیمی  با استاد اسدی (تمام گروه ها) روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۱ ساعت ۸:۱۵ برگزار می گردد.آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir