استفاده از wifi دانشگاه

مطالب مرتبط

دانشجویان عزیز ورودی۹۶ می توانند از وای فای دانشگاه به صورت زیر استفاده نمایند:
کد کاربری: شماره دانشجویی
کلمه عبور: کدملی

برچسب ها

آدرس و شماره تماس

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

شبکه های اجتماعی