امروز:

ارایه درس دانش خانواده خواهران در تابستان۹۷

تیر/۱۷
خبر ها

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی درس دانش خانواده (خواهران) (تابستان۹۷) می رساند که این درس در روزهای دو شنبه و سه شنبه ساعت ۰۸:۰۰الی۱۰:۳۰ ارایه گردیده است. لذا دانشجویان گرامی می توانند در زمان انتخاب واحد درس مربوطه را اخذ نمایند.

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir