امروز:

آغاز کلاس های دانشجویان جدیدالورود_ورودی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

بهمن/۱۴
رویداد ها

 به اطلاع دانشجویان جدیدالورود ورودی نیمسال دوم ۹۶-۹۵- می رساند آغاز کلاس ها از شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ می باشد.

جهت دریافت شماره دانشجویی و راهنمای ورود به پرتال شخصی در هفته آینده به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید.