امروز:

آخرین جلسه کرکسیون سازه با استاد دماوندی

بهمن/۱۷
خبر ها

به اطلاع دانشجویانی که درس پایان نامه را اخذ نمودند می رساند آخرین جلسه کرکسیون سازه با استاد دماوندی روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ ساعت ۱۶ لغایت۱۸ در ساختمان فنی و مهندسی می باشد.آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir