امروز:

آخرین تاریخ تحویل پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی معماری و معماری منظر … ۹۷/۰۳/۲۳

خرداد/۱۹
خبر ها

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

 

به اطلاع دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد رشته های مهندسی معماری و معماری منظر می رساند آخرین جلسه بررسی پروپوزال ها در خرداد ماه ۹۷ روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰ می باشد لذا خواهشمند است دانشجویان محترم پروپوزال های خود را نهایتاً تا روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۳ به موسسه تحویل دهند.

 

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

آدرس: فارس- شيراز- خیابان زند ـ ابتدای خیابان نشاط - پشت هتل پارس - موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

کدپستی :7134813964

تلفن :45-32319642(71)98+

نمابر :32319661(71)98+

copyright @2002-2013,hafez institute of higher education , iran maintained by master[at] hafez.ac.ir